Sunday, 16 October 2011

Surah Al-Humazah (Pengumpat)


Dengan Transliterasi
1-Wailul li kulli humazatil lumazah
2-allazi jama'a malaw wa'addadah
3-yahsabu anna malahu akhladah
4-kalla layumbazanna fil-hutamah
5-Wa ma adraka mal-hutamah
6-Narullahil-muqadah
7-allati tattali'u alal-af 'idah
8-Innaha 'alaihim mu'sadah
9-fi'amadim mumaddadah

1- Celakah (azab) untuk setiap pengumpat dan pencela
2 - Yang mengumpulkan harta-benda dan menghitungnya
3 - Dia menyangka, bahawa hartanya itu akan mengekalkannya (untuk hidup didunia)
4 - Tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalan Neraka (Hutamah)
5 - Tahukah engkau apakah Neraka Hutamah itu ?
6 - (iaitu) api Allah yang menyala-nyala !
7 - Yang membakar sampai ke hati (manusia) !
8 - Sesunggunya api itu ditutupkan atas mereka !
9 - Sedangkan mereka (diikat) pada tiang yang panjang !

SURAH AL-HUMAZAH (pengumpat)
Diturunkan di Mekah
Mengandungi 9ayat

* Surah ini jika dibaca pada seseorang yang terkena sihir atau perbuatan orang insya Allah sembuh .

No comments:

Post a Comment