Wednesday, 7 March 2012

Jangan Marah !


Firman Allah SWT didalam surah Al-A'raf ayat 200
" Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Rasulullah SAW mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya dengan mengatakan " Jangan Marah, Jangan Marah, Jangan Marah . "

Suatu hari terdapat seorang lelaki yang sedang marah dihadapan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menyuruhnya mengucapkan isti'azah .

Dan aku berlindung (pula) kepada engkau ya Tuhan-Ku, dari kedatangan mereka kepadaku ( Al-Mu'minum : 98 )

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada (seksa) Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kebenaran, lalu menghentikan  kesalahan-kesalahannya). ( Al-A'raf : 201 )

Sesungguhnya orang-orang yang keresahan, kesedihan, emosi dan marah didalam hati, baginya ada penawar yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Diantara penawar tersebut adalah : -

1. Berusaha menghilangkan perasaan Marah .
....... dan orang-orang yang menahan amarahnya ....... ( Ali-'Imran : 134 )
....... dan apabila mereka marah, mereka memberi ampun ....... ( Asy-Syura :37 )

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lain diambilnya (kembali) lauh-lauh ( Taurat ) itu ....... ( Al-A'raf : 154 )

2. Berwudhu'. Marah adalah bara api, dan api hanya boleh dipadamkan dengan air. Rasulullah bersabda " Bersucilah adalah sebahagian dari Iman "

Juga sabdanya " Wudhu' itu adalah senjata orang mu'min .

3. Jika seseorang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk, dan jika dalam keadaan duduk, maka hendaklah baring .

4. Jika sedang marah, hendaklah dia diam dan jangan berbicara .

5. Sebolehnya mengigat akan ganjaran yang dihadapi bagi mereka yang mampu menahan amarahnya dan mereka yang suka memaafkan kesalahan orang lain .

6. Sesiapa yang sedang marah sesugguhnya dia sedang menunjukkan kebodohannya .

No comments:

Post a Comment